Wybrane lekcje z kursu Jira i Confluence

JIRA

Praca na tablicach – team managed

Słowa kluczowe w JQLConfluence

Zobrazowanie wykresów z Jira w Confluence

Integracja Jira i Confluence z Enterprise Architect i Prolaborate