Wybrane lekcje z kursu Jira i Confluence

JIRA

Praca na tablicach – team managed

Słowa kluczowe w JQLConfluence

Zobrazowanie wykresów z Jira w Confluence

Integracja Jira i Confluence z Enterprise Architect i Prolaborate

var ml_webform_5382554 = ml_account('webforms', '5382554', 'j1k9e6', 'load'); ml_webform_5382554('animation', 'fadeIn');jQuery('.mailerlite_button').click(function(e){ console.log('click'); e.preventDefault(); ml_webform_5382554('show'); });